Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo płockie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Strona głównaWojewodowie płoccy okresu książęcego (1138 - 1495)

1. Komes Wszebor 1138 - 1161
 2. Komes Żyra z rodu Powałów, 1161 -1168
3. Krystyn Gozdawita, ok. 1200 - 1217
4. Arnold, wojewoda mazowiecki i kujawski 1219 - 1228
5. Bogusza, 1228 - 1241
6. Ścibor, 1241
7. Abraham 1246
8. Paweł 1250 - 1254
9. Menera, 1260
10. Gedko z Gryfitów, 1278 - 1298
11. Jan h. Ciołek, ok. 1300
12. Ziemak, 1303 - 1305
13. Komes Krystym, wojewoda czerski 1304, woj. mazowiecki 1319 - 1322
14. Komes Paweł, 1345
15. Dadźbóg h. Junasza 1349 - 1363
16. Krystyn Gozdawita, 1367 - 1382
17. Abraham Socha z Borkowa h. Nałęcz 1383 - 1399
18. Krystyn dziedzic Piaseczna, 1401 - 1404
19. Stanisław Grad ze Szreńska, h. Dołęga, 1412 - 1438
20. Andrzej Wydźga z Rękawczyna, 1441 - 1444
21. Prandota z Żelechlina h. Rawa 1444 - 1462
22. Ninogniew z Kryska oi Grodzanowa Kryski h. Prawdzic 1466 - 1468
23. Krzysztof z Kępy Kępski h. Jastrzębiec 1469 - 1483
24. Mikołaj z Kepy Kępski h. Jastrzębec od 1483


Chronologia senatorów województwa płockiegoI. Senatorowie świeccyI

a) Wojewodowie płoccy

Województwo płockie powstało w momencie inkorporowania księstwa płockiego do Korony w 1495 r. Występujący wcześniej w źródłach „wojewodowie płoccy” pełnili funkcję dygnitarzy dworskich książąt mazowieckich, nie byli mianowani przez króla i nie zasiadali w Senacie. Od ustalenia „porządku senatorów” na sejmie lubelskim w 1569 r. wojewodowie płoccy  zajmowali 24 miejsce w rzędzie senatorów świeckich.

1)    Ninogniew Kryski h. Prawdzic  1496 – 1507
2)    Stanisław Szreński h. Dołęga  1507 – 1510
3)    Wojciech Skóra (Obornicki) z Gaju h. Awdaniec  1510 – 1512
4)    Andrzej Radziejowski h. Junosza 1512 -  1516
5)    Andrzej Niszczycki h. Prawdzic 1516 – 1532
6)    Feliks Szreński z Sokołowa h. Dołęga 1532 – 1554
7)    Stanisław Niszczycki h. Prawdzic  1554 – 1556
8)    Aleksander Iłowski h. Prawdzic 1556 – 1561
9)    Arnolf Uchański h. Radwan 1561 – 1575
10)    Piotr Potulicki h. Grzymała 1576 – 1582
11)    Grzegorz Zieliński h. Świnka 1582 – 1599
12)    Stanisław Krasiński h. Ślepowron 1600 – 1617
13)    Jan Stanisław Karnkowski h. Junosza 1617 – 1647
14)    Jan Kazimierz Krasiński h. Ślepowron 1648 – 1658
15)    Stanisław Laskowski h. Dąbrowa 1658 – 1662
16)    Jan Wessel h. Rogala  1662 – 1667
17)    Samuel Jerzy Prażmowski h. Belina  1669 – 1688
18)    Jan Bonawentura Krasiński h. Ślepowron 1688 – 1716
19)    Franciszek Załuski h. Junosza  1719 – 1735
20)    Mikołaj Podoski h. Junosza 1736 – 1761
21)    Józef Antoni Podoski  h. Junosza 1761 – 1778
22)    Teodor Szydłowski h. Lubicz 1779 – 1791
23)    Ignacy Zboiński h. Ogończyk 1791 - 1793

  b) Kasztelanowie płoccy

Kasztelania płocka, należąca do większych uprawniała do zajmowania 54-go miejsca wśród senatorów świeckich.

1) Zawisza z Konradźca Dłużniewski 1496 - 1504
2) Tomasz Narzymski z Bartnik 1504 - 1519
3) Piotr Kryski  h. Prawdzic 1519 - 1521
4) Jan Wieczwiński h. Prus 1521 - 1535
5) Jan Zawisza z Konradźca Dłużniewski 1535 - 1536
6) Jakub Narzymski h. Dołęga 1536 - 1539
7) Andrzej Sierpski z Golczewa h. Prawdzic  1539 - 1542
8) Jan Szymanowski h. Ślepowron 1542 - 1556
9) Adam Wilkanowski h. Lis  1556 - 1563
10) Anzelm Gostomski h. Nałęcz 1563 - 1574
11) Tomasz Narzymski h. Dołęga 1574 - 1576
12) Grzegorz Zieliński h. Świnka 1576 - 1582
13) Wojciech Wilkanowski h. Lis 1582 - 1595
14) Paweł Łoś h. Dąbrowa 1595 - 1596/7
15) Stanisław Krasiński h. Ślepowron   1596/7 - 1600
16) Stanisław  Garwaski h. Grzymała  1600  -  1609/1613
17) Wojciech Kryski h. Prawdzic 1613 - 1616
18) Paweł Garwaski h. Grzymała 1616 - 1618
19) Walenty Zieliński h. Świnka  1618 - 1646
20) Jan Kazimierz Krasiński h. Ślepowron 1646 - 1648
21) Stanisław Krasiński h. Ślepowron 1648 - 1654
22) Gabriel Krasiński h. Ślepowron 1654 - 1676
23) Stefan Gembicki h. Nałęcz 1676 - 1695
24) Franciszek Bogusław Denhoff h. własnego 1695 - 1699
25) Paweł Niszczycki h. Prawdzic 1699 - 1703
26) Stanisław Bonifacy Krasiński h. Ślepowron 1712 - 1716
27) Mikołaj Podoski h. Junosza 1717 - 1736
28) Michał Nieborski h. Lubicz 1736 - 1746
29) Bogdan Mostowski h. Dołęga 1746 - 1756
30) Ignacy Zboiński h. Ogończyk  1756 - 1777
31) Jan Krajewski h. Trzaska 1777 - 1781
32) Maksymilian Sierakowski h. Ogończyk  1781 - 1790
33) Franciszek Zboiński 1790 - 1793


c) Kasztelanowie raciąscy

Kasztelania raciąska, należąca do mniejszych uprawniała do zajmowania 103-go miejsca wśród senatorów świeckich.

1) Jakub z Konradzic (Łaszewski) h. Prawdzic 1499 - 1518
2) Andrzej Ośnicki 1518 - 1537
3) Stanisław Niszczycki h. Prawdzic 1538 - 1554
4) Stanisław Wolski h. Półkozic 1555 - 1557
5) Arnulf Uchański h. Radwan 1557 - 1561
6) Adam Drzewiecki 1562 - 1563
7) Jakób Rokossowski 1563 - 1569
8) Stanisłąw Kryski h. Prawdzic 1569 - 1576
9) Adam Rościszewski h. Junosza 1576 -1597
10) Krzysztof Niszczycki h. Prawdzic 1606 - 1612/1613
11) Wojciech Kryski h. Prawdzic 1613
12) Jan Podoski h. Junosza 1613 - 1628
13) Jan Nowodworski h. Nałęcz 1630 - 1638
14) Jakub Narzymski h. Dołęga 1638 - 1649
15) Stanisław Kryski h. Prawdzic 1640 - 1664
16) Gabriel Karnkowski h. Junosza 1664 - 1667
17) Stanisław Kryski h. Prawdzic 1667 - 1691
18) Mikołaj Kępski h. Jastrzębiec 1691 - 1725
19) Stanisaw Niszczycki h. Prawdzic 1725 - 1740
20) Bogdan Mostowski h. Dołęga 1742 - 1746
21) Walenty Niszczycki h. Prawdzic 1746 - 1760
22) Jakub Zieliński h. Świnka 1760 - 1772
23) Jan Krajewski h. Trzaska 1772 - 1777
24) Franciszek Zboiński h. Ogończyk 1777- 1790
25) Tadeusz Mostowski h. Dołęga 1790 - 1793

c) Kasztelanowie sierpscy

Kasztelania sierpska, należąca do mniejszych uprawniała do zajmowania 104-go miejsca wśród senatorów świeckich.

1) Jan Lach de Kiniki 1505
2) Piotr Kryski h. Prawdzic 1519
3) Jan Wieczwiński h. Prus 1519 - 1521
4) Mikołaj Niszczycki h. Prawdzic 1521 - 1538
5) Mikołaj Kossobucki h. Pobóg 1538 - 1545
6) Jan Strzałkowski h. Prawdzic 1553
7) Paweł Garwaski h. Grzymała 1553 - 1560
8) Jerzy Kuciński h. Ogończyk 1560
9) Andrzej Dembowski h. Jelita 1561 - 1564
10) Mikołaj Narzymski h. Dołęga 1564 - 1570
11) Wojciech Krasiński h. Ślepowron 1572 - 1590
12) Stanisłąw Krasiński h. Ślepowron 1590 - 1593
13) Walenty Goślicki h. Grzymała 1593 - 1596
14) Stanisłąw Radzanowski h. Prawdzic 1596 - 1609
15) Wojciech Kryski  1609 - 1613
16) Paweł Garwaski h. Grzymała 1613 - 1616
17) Paweł Niszczycki h. Prawdzic 1617 - 1631
18) Stanisław Kuczborski h. Ogończyk  1631 - 1640
19) Stanisław Krasiński h. Ślepowron 1641 - 1648
20) Maciej Kuczborski h. Ogończyk 1649 - 1658
21) Ludwik Zieliński h. Świnka 1658 - 1678
22) N.N. Żaliński h. Poraj 1678 - 1685
23) Paweł Szydłowski h. Lubicz 1685 - 1686
24) Wojciech Dąbski h. Godziemba 1686 - 1696
25) Andrzej Kowalewski h. Junosza 1696 - 1699
26) Paweł Nszczycki h. Prawdzic 1699
27) Kazimierz Nieborski h. Lubicz 1699 - 1706
28) Bogdan Mostowski h. Dołęga 1722 - 1742
29) Antoni Ciecholewski h. Paprzyca 1742 - 1744
30) Walerian Wessel h. Rogala 1748 - 1762
31) Józef Popiel h. Sulima 1762 - 1777
32) Tadeusz Podolski h. Junosza 1777
33) Franciszek Rościszewski h. Junosza 1777 - 1782
34) Antoni Strzębosz h. Jastrzębiec 1782
35) Kajetan Mlicki h. Dołęga 1788II Senatorowie duchowni

Poczet biskupów płockich - zapraszam na strony parafii w Koziebrodach

Źródło: R. Zieliński, Chronologia senatorów płockich, Notatki Płockie, 1958 r.
Jakub Chojnacki, Wojewodowie płoccy od XII wieku do 1793 roku, Notatki Płockie, 1976 r.Herb województwaCopyright © by Karol Dobrzeniecki