Powiat
mławski


NAZWISKO HERB
Parafia Grudusko

Borzuchowo - Daćbogi  Borzuchowski
Parafia Grzebsk

Chmielewo (Małe, Wielkie) Chmielewski Jasieńczyk, Wieniawa
Długokąty (Małe, Wielkie) Długokęcki Lis
Grzebsk Grzebski Świnka
Kownaty Kownacki Suche Kownaty
Krusze Kruszewski Pobóg
Łęg Łęski Jastrzębiec
Waśniewo (Goździe, Głuchy, Opiechy, Grabowo) Waśniewski Pobóg, Bończa
Zaborowo Zaborowski Prus II
Parafia Janowiec Kościelny

Bukowiec (Mały, Wielki) Bukowski Bończa
Dunaje Dunajski Trzaska
Gorowo Trzaski Górowski Trzaska
Janowiec Szlachecki
Janowski Pobóg
Janowiec Leśniki
Leśnikowski
Grzymała
Janowiec Jastrząbki
Jastrzębowski Pobóg
Kołaki Zyki, Miecznikowo Kołaki
Kołakowski Kościesza
Krajewo (Małe, Wielkie, Kawęczyno) Krajewski Trzaska
Leśniewo Leśniewski Pobóg
Leśniewo Młyńskie Młyński Trzaska
Majki - Zagroby
Majkowski
Pobóg
Miecznikowo Gołębie
Gołębiewski

Miecznikowo (Siwe, Kołaki, Miąchy, Pierdonie, Sowy, Cygany) Miecznikowski Pobóg
Nowawieś Dmochy
Nowowiejski Pobóg, Trzaska
Piotrkowo Piotrkowski Jasieńczyk
Pokrzywnica Majki, Kuce, Wielka, Arnoldy
Pokrzywnicki
Jastrzębiec, Jasieńczyk
Moszczyny (Połcie, Młode, Stare)
Moszczyński Pobóg
Smolany (S. Żardawy) Smoleński Pobóg
Szczepkowo (Borowe, Iwany, Sołdany, Kukiełki, Gierwaty, Skrody, Pawełki, Zalesie, Zakon)
Szczepkowski Jastrzębiec, Prus II, Trzaska
Szczepkowo Giewarty Giewartowski
Szypułki (Zaskórki, Zagórze)
Szypulski Trzaska
Żabino (Gąsiory, Arguły, Gołąbki)
Żabiński Trzaska
Parafia Kuklino

Pepłowo Małe Pepłowski Prus II, Gozdawa
Pepłowo Wielkie Pepłowski Jastrzębiec, Jasieńczyk, Świnka
Parafia Mława
[witryna internetowa parafii]

Modła Modłkowski
Parafia Stopsko

Młodynino (Jeże, Trzpioły, Wielkie, Łabędy) Młodyniński
Stopsko
Stupski

Parafia Szydłowo Kościelne

Dębsk Dębski Prawdzic
Giednia Giedziński Prawdzic, Poraj - Różyc
Krzywonos Krzywonoski
Nosarzewo (Małe, Wielkie) Nosarzewski Dołęga
Sławogora Sławogórski Kościesza
Szydłowo Nowe Szydłowski Lubicz
Parafia Wieczwnia

Benisław Benisławski / Bonisławski Pobóg
Grzybowo (Wielkie, Kapustnik, Windyki, Rukały) Grzybowski Prus II
Jabłonowo (Wielkie, Dyby,  Maćkowięta, Opiechy) Jabłonowski Prus III
Pogorzel Pogorzelski
Turowo (Sikory, Pachuń) Turowski
Turowo Wielkie Turowski Dołęga
Wąsosze (Chmielewskie, Wielkie) Wąsoski Bończa
Wieczwnia Wieczfiński Prus III
Zakrzewo (Wielkie, Froczki) Zakrzewski Bolesta, Pobóg, Szeliga, etc.
Załęże (Małe, Puste Krzepielanka, Wielkie) Załęski Lubicz
Parafia Wyszyny Kościelne

Dąbek Dąbkowski Junona
Otoczna Otocki Pobóg, Prus I
Trcianka Trzciński Pobóg
Wyszyny Kościelne Wyszyński własny
Wzdroje Zdrojewski JunonaParafia Żmijewo Kościelne

Kluszowo Kluszewski
Olszewo (Chlebowo, Reszki, Bołąki, Stancle, Borzymy, Tosie, Grzymki, Marcisze, Korzybie, Piaski) Olszewski Pobóg, Zagłoba, etc.
Piegłowo Piegłowski Nałęcz zawiniony
Tyszki (Trzaski, Mrzegędy, Korzuszki) Tyszka Trzaska
Żmijewo (Trojany, Szawły, Pianki, Bielskie) Żmijewski Ślepowron, Jastrzębiec, etc.


Copyright © by Karol Dobrzeniecki