Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo płockie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Strona głównaElekcja 1764 r.

.

Bernardo Bellotto,  Elekcja Stanisława Augusta

Pośrodku marszałek Sejmu Elekcyjnego Sosnowski przyjmuje z rąk wojewody płockiego Podoskiego vota ostatniego głosującego województwa. W tłumie poruszenie: wynik elekcji będzie za chwilę wiadomy...Spis elektórów z województwa płockiego:


Hieronim Szeptycki Biskup Płocki. I. A. Podoski  Wojewoda Płocki. I. A. Zboiński Kasztelan Płocki. I. Zieliński Kasztelan Raciązki. Stefan Dembowski Starosta  Poseł i  Marszałek Woiewodztwa Płockiego. Stanisław  Przeciszewski Chorąży y Rotmistrz Województwa Płockiego Maciej  Szydłowski Sędzia Ziemi Zawskrzyńskiej, Rotmistrz y Poseł Woiewodztwa Płockiego. Antoni z Damoiowicz Strzembosz Stolnik Ziemi Zawskrzyńskiej y Poseł Woiewodztwa  Płockiego. Maciey Bagieński Podsędek Zawskrzyński y Poseł  Woiewodztwa  Płockiego. Izydor Wojciech Kosiński Cześnik y  Poseł Wojewodztwa Płockiego. Antoni na Radzanowie Niszczyeki Cześnik Ziemi Zawskrzyńskiej. Antoni Kuczborski Łowczy Ziemi Zawskrzyńskiej y Rotmistrz Powiatu Sierpskiego Woiewodztwa Płockiego. Teodor na Szydłowcu Szydłowski Chorąży y Vice-Starosta Ziemi Warszawskiej terrigena Woiewodztwa Płockicgo. Walenty Bańkowski Skarbnik Płocki. Michał Bońkowski Podwojewodzy Płocki Rotmistrz.  Iozef Mostowski, Rotmistrz z Powiatu Niedzborskiego. Pantaleon Mostowski, Kasztelanic y Poseł Wojewodztwa Płockiego. Stanisław  na Radzanowie Niszczycki Kasztelanic Raciązki, Starosta  Niszczycki. Iozef Bialski Poseł Wdztwa Płock. Franciszek Bońkowski Poseł Woiewodztwa Płockiego. Karol  Bońkowski Buńczuczny Wdztwa Płoc. Maxymilian Sierakowski Buńczuczny Wdztwa Płoc. Felix Strzembosz.  Iozef na Sulerzyzu Salerzyski Parucznik Pttu Płock.  Leon Sulerzyski na Sulerzyzu Rotm. W. K. Mateusz  Podoski. Ignacy Kozlowski. Iozef Bońkowski. Franciszek Kosiński. Floryan Autonowiecz Porucz. Ptu Sierp.  Iozef Kosiński, Klemens Kozłowski Vice-Reg. Gr. Płoc.  Andrzej Narzymski. Tomasz Młyński Por. Ptu Niedzb.  Antoni Mdzewski. Iozef Dembowski Stol. Płock. Filip  Dembowski Stolnikiew. Płoc. Tadeusz Dembowski Podkomorzyc Płoc. Ian Podoski W. P. Antoni Cyndacki.  Iozef Autonowicz. Wojciech Kamiński Chorąży W. P.   P. S. Franciszek Ubysz P. P. Z. Woyciech Zołtowski  Sędzia Grodz. Płocki y Poseł tegoż Wdztwa. Franciszek  Zurawski Poseł Wdztwa Płoc. Ian Gozdawa Szudrawski. Teofil Zoltowski Sędzic G. Płoc. Ian Chamski Miecznikiewicz Płock. Łukasz Bromirski. Felicyan Sieklucki. Marcin Krasnodębski Z. W. P. Paweł Czachowski.  Antoai Łazowski Z. W. P. Iozef Zembrzuski Burgrab.  Ciech. y Sęd. Kaptur. Wodztwa Płoc. Stefan Cieszewski. Iozef Osiecki. Iakub Lisowski. Wojciech Krzywkowski. Iozef Zochowski. Antoni Ulatowski. Iozef Bogusławski Starościc Płocki. Kazimierz Leszczyński. Ian  Kampenhauzen. Balcer Rudkowski. Ian Rogiński. Antoni Kołakowski. Ian Czachowski. Michał Tański. Iozef Zgliczeński. Kazimierz Ługowski. Mikołaj Tylicki. Mateusz Antonowicz. Tomasz Rościszewski Poseł Woiew. Płock. Łukasz Szelski. Iozef Rostkowski. Michał  Rostkowski. Woyciech Szelski. Adam Chamski Podsęd. Z. P. Mlikołay Karwosiecki. Wacław Ciołkowski. Walenty Łoniewski. Ignacy Trembiński. Adam Ważyński.  Wojciech Zochowski. Łukasz Ież. Ian Ługowski. Ian  Szczepkowshi. Iakub Woliński. Iakub Dzięgielewski.  Stefan Zembrzuski. Stefan Zołtowski. Baltazar Włoczewski. Ignacy Swięcicki. Adam Miłodrowski. Paweł  Biliński. Paweł Łukowski. Antoni Chorzelski. Iakub  Łukowski. Szymon Meldzyński. Paweł Brudnicki. Roch  Dobrski. Ian Kondracki. Antoni Boianowski. Franciszek Kraszewski. Woyciech Łukowski. Łukasz Umiński.  Ian Umiński Burgr. Płocki. Antoni Strzeszewski. Stanisław Remiszewski. Ian Lisiecki. Walenty Kowalew-ski. Woyciech Lisowski. Andrzej Głuchowski. Walenty  Łukowski. Wawrzenic Lisowski. Andrzey Popławski.Michał Kostkowski, Klemens Kostkowski. Krzysztof Kostkowski. Tomasz Wilewski. Franciszek Gorski. Iakub  Umiński. Łukasz Pokrzywnicki. Dominik Dłogosiecki.  Woyciech Niedzialkownki. Iozef Swierzyński. Tomasz  Swierzyński. Ignacy Zembrzuski. Franciszek Dobrski.  Tomasz Dobrski. Ian Małowieski. Stanisław Kuskowski. Paweł Żmiiewski. Ian Barcikowski. Filip Barcikowski. Marcin Ciołkowski. Antoni Myśliński. Woyciech Chyczewski. Tomasz Ciołkowski. Iozef Ciołkowski. Iozef Kowalewski. Walenty Krzywkowski. Walenty  Zołtowski Burg. Płocki. Klemens Kozłowski Vice-Regent Płocki. Iozef Iakołowicz. Tomosz Zdziarski. Wojciech Smardzewski. Ian Karski. Felicjan Karski. Tomasz Rubacha. Karol Turski. Ian Grabia. Mlikołay Bagiński Burg. Płoc. Wojciech Bromirski Sędz. Kaptur.  Antoni Zglenicki. Antoni Ostaszewski. Antoni Bogurski. Iakub Obrębski. Kazimierz Bogurski. Stanisław Kołakowski. Dominik Koziński. Bartłomiey Wąsowski. Szymon Kowalewski. Iakub Turowski. Antoni Bloch. Wawrzenic Wiekański. Marcin Gołkowski. Bartłomiey Wilewski. Adam Bębnowski. Fabian Stawiski. Piotr Bańkowski. Franciszek Sienicki. Ian Kraszewski. Wiktor  Zalewski. Pawełł Gutkowski. Antoni Charzyński. Ian  Gliński. Wojciech Bagiński. Teodor Rudkowski. Andrzej Hodubski. Iakub Krzywkowski. Piotr Nadratowski. Franciszek Trzciński. Mateusz Bagieński. Leon Kierski. Paweł Petrykowski. Eustachi Sokolnicki. Franciszek Kocięcki. lgnacy Zukrzewski. Hilary Zabowski.  Maciey Nadrowski. Wovciech Molski. Stanisław Hodubski. Andrzej Tański. Franciszck Nadratowski. Adram  Kowalewski. Mateusz Sokołowski. Grzegorz Nadratowski. Ian Mianowski. Piotr Postrzawski. Woyciech Dobrosielski. Bartłomiey Niedziałkowski. Chryzostom Nieydziałkowski. Antoni Bagiński. Ian Rogiński. Tomasz  Zembrzuski. Iozef Zochowski. Antoni Girzyński. Adam  Gadomski. Adam Girzyński. Iozef Gadomski. Adam Zdroykowski. Maciey Pokrzywnicki. Andrzej Pniewski. Adam Kowalewski. Ignacy Wileswski. Iakub Zgliczyński, Ian Ługowski. Maciey Mniewski. Teodor Krzywkowski. Antoni Bobrowski. Antoni Słuszowski. Ian Tylicki. Kazimierz Ługownki. Marcin Wieluński. Franciszek Gułkowski. Maciey Mioduski, Maciey Nadratowski. Michał Ługowski. Dominik Bieliński. Maciey Suwiński. Iakub Mystkowski. Antoni Kocięcki, Mikołaj  Jastrzębowski. Tomasz Zembrzuski. Ian Kowalewski.  Grzegorz Nadratowski. Wojciech Dobrosielski. Mateusz Krzywkowski. Mateusz Sokołowski. lozef Krzywkowski. Franciszek Nadratowski. Antoni Nadratowski.  Ian Mianowski. Ignacy Mostowski. Ian Kampenhauzen.  Wojciech Lubański. Adam Dembski. Michal Chotkowski. Stanisław Petrykowski. Tomasz Brzechorowski. Łukasz Czernicki. Łukasz Krzywkowski. Wojciech Czernicki. Adam Swięcicki. Franciszek Nadratowski. Antoni Sarnacki. Kazimierz Przeradzki. Bernard Malewski. Michał Nadratowski. Łukasz Budziński. Marcin  Rzeszotarski. Antoni Staszewski. Franciszek Bieliński. Ian Strzeszewski. Stanisław Nadratowski. Wojciech Kręcielewski. Antoni Biegłowski. Ian Lisowski. Bartłomiey  Miłoszewski  Alexander Dembski, Woyciech Lipieński  Woyciech Nlcki. Ian Suleński. St:anisław Rzeszotarski.  Kazimierz Mlicki. Iozef Kęsicki. Stanisław Kęsicki. Andrzej Kęsicki. Walenty Kęsicki. Franciszek Cywiński.  Iozef Paprocki. Iozef Konarzewski. Andrzej Nicki. Marcin Kluszewski. Ian Gadomski. Ignacy Kozłowski. Stanisław Zbikowski. Iozef Zgliczyński. Maciey Starorypiński. Ian Czachowski. Alexander Młyński. Eustuchi  Iozef Młyński Komor. Ziem. Porucz. Pttu Srzeńskiego  Wdztwa Płockiego. Adam Dembowski. Ian Rościszewski. Woyciech Olechowski. Woyciech Kułakowski, Franciszek Ługowski. Ignacy Wessel Kasztelanic Sierpski.  Woyciech Chmielewski Burgrabia Grodzki Płocki. Stanislaw  Bagieński. Bartłomiey Bromirski. Adam Bagieński. Antoni Bagieński Pisarz Grodzki Płocki. Franciszek Orlewski.  Ian Działyński. Benedykt Iaworowski. Hilary Mostowski. Adam Mostowski. Mikołay Mostowski. Stanisław  Mostowski Podsęd. Z. Zawskrz. Bogdan Mostowski Podsęd. Z Zaw. Flippolit Gąsecki Sędzia Kapt. Franciszek  Wilamowski. Franciszek Gizeński. Stanisław Wąsowski.  Walenty Miłkowski. Ian Czerny. Antoni Chmielewski  Komor. Z. Zawsk. Ian Zaborowski Komor. Z. Zawsk.  Antoni Malewski. Łukasz Malewski Reg. Grodz. Płocki.  Karol Sękowski Sędz. Kapt. W. Płoc. Mateusz ChmieIewski. Franciszek Chmielewski. Iakub Kruszewski Reg.  Zawskrz. Antoni Woźnicki Vicesgerent. Michał Manoski. Felicyan Motłkowski. Ian Gocłoski. Wawrzeniec  Brzozowski. Andrzey Sawicki. Piotr Modlewski. Andrzey Bęski. Woyciech Mosakowski. lozef Wilkoski.  Woyciech Bobr. Mateusz Rutkowski. Paweł Rutkowski.  Mchał Tański. Pawel Chmielewski. Adam Wąsoski.  Gabryel Zdziarski. Adam Pniewski. Szymon Zmiiewski.  Iozef Rutkowski. Adam Goryszewski. Walenty Rychaczewski Woyciech Rychaczewski. Antoni Kolankowski. Iozef Kolankowski. Iakub Głuchowski. Szymon Rutkowski. Maciey Bonislawski. Iakub Iarzyński. Walenty  Młyński. Andrzey Smoliński. Hilary Moczewski. Tomasz Pokrzywnicki. Franciszek Pokrzywnicki. Iakub  Oyrzyński. Dominik Ianiszewski. Inkub Kornacki. Szymon Dramiński. Paweł Dramiński. Wovciech Sokolnicki. Dominik Kornacki. Ian Gumoski Burgr. Grodzki  Płoc. Vicesger. Ciechan. Stanisław Kowalewski. Mikołay Miecznikoski. Hilary Mostoski. Fabian Bęski. Kazimierz Chmielewski. Ian Bykowski. Ian Karski. Iozef  Karski. Iakub Kluszewski. Marcin Kluszewski. Kazimierz Malewski. Franciszek Rościszewski. Barnabas Czarny Zawisza. Tomasz Magnuski. Ian Mroczek. Jakub Kułakowski. Kazimierz Porzycki. Piotr Zwierzyński.


Opracowanie na podstawie: Suffragia wojewodztw y ziem koronnych y W.X. Lit. Zgodnie na nayiaśnieyszego Stanisława Augusta obranego Krola Polskiego, y Wielkieego Xiążęcia Litewskiego. Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego. Kiiowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Inflantskiego, Smoleńskiego, Siewierskiego y Czerniechowskiego

Herb województwaCopyright © by Karol Dobrzeniecki