Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo płockie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Strona głównaElekcja 1697 r.

.
Polska szlachta
podczas elekcji

   

Spis elektórów  -  "woiewodztwo płockie z powiatami swemi":


Szczęsny na Krasney Woli Krasińki Podkomorzy Ciechanowski mpp. Ian na Miecznikach Miecznikowski Podsędk Płocki, Maciey Szydłowski Czesnik Piocki, Woyciech Bogusławski, Jakub Krasiński, Ludwik Kosiński, Adam Golyński Łowczy  Ciechanowski, Kazimierz Bogusławski, Władysław Bogusławski, Stanislasław Kosiński, Paweł  Młocki, Kazimierz, Antoni Sutkowski, lan Młodzianowski, Paweł Bogdański, Walenty  Bogusławski, Ian Oyrzyński, Mikolay Dzierzanowski, Ian Kobylnicki, Franciszek Nowowieyski, Kazimierz Nowowieyski, Theodor Łuszczewski, Pawel Przeciszewski, Ian Strzeszewski, Stefan Strzeszewski, Ian Dramiński, Franciszek Dramiński, Sebastian Strzeszewski, Stedan Dramiński, Iakub Trzeciszewski, Franciszek Lasocki, Tomasz Bieleński, Woyciech Skrzyński, Adam Płączyński, Theodor Gumowski, Iakub Bileński, Ian Skrzyński, Władysław Wieczyński, Karol Kraiewski, Remigiau Suchożyński, Ian Suchożyński, Samuel Suchożyński, Paweł Smarzewski, Ian Zukowski, Iakub Chyczewski, Ian Szamborski, Ian Grabiński, Ian Maławski, Wiktor Karwowski, Maciey Karwowski, Iozef Zachorowski, Szczesny Iaroszewski, Antoni Grembecki, Woyciech Grembecki, Piotr Zaborowski, Adam Długokęcki, Stefan Gumowski, Maciey Umiński, Stefan Wolowski, Paweł Gręmbecki, Ludwik Nadratowski, Kazimierz Makomaski, Marcin Brochocki, Adam Karwowski, Ian Cywiński, Paweł Brzeski, Ian Mysłkowski, Stefan Gręmbecki, Woyciech Miłobecki, Szymon Zglinicki, Iakub Zglinicki, Mikołay Suliński, Marcin Kowalewski, Andrzey Leszczyński, Maciey Bromirski, Ian Bromirski, Ian Leszczyński, Iakub Gliński, Wacław Grabia, Stefan Rościszewski, Franciszek  Rościszewski, Woyciech Czerznicki, Sebastyan Myśliński, Paweł Bradzyński, Andrzey Charzyński,  Andrzey Charkowski, Stanisław Breski, Mateusz Dobrski, Gasper Glinoiecki, Stanisław Głoszkowski, Damian Bromirski, Walenty Rybicki, Kazimierz Szawiski Iakub Miaczyński, Piotr Zawacki, Piotr Smarzewski, Alexander Wysocki, Piotr Kwasieborski,  Adam Korzymski, Woyciech Chyczewski, Iozef Cywiński, Franciszek Goszczyński, Adam Rutkowski, Mikołay Cywiński, Maciey Cywiński,  Franciszek Bogdański, Stanisław Strzeszewski, Iozef Goszczvński,  Iozef Starczewski, Woyciech Brudziński, Kazimierz Bagiński, Wawrzyniec Charkowski, Kazimierz Cywiński, Mateusz Chyczewski, Iakub Lutomirski, Woyciech Dobrski, Antoni Dramiński, Woyciech Dramiński, Adam Starczewski. Woyciech Kowalski, Iakub Starczewski, Woyciech Cywiński, Andrzey Misiewski, Andrzey Starczewski, Paweł Brudzynski, Ian Witkowski, Ian Charzyński, Andrzey Zbyszewski, Iakub Bełkowski, Maciey Bełkowski, Kazimierz Szymański, Ian Wirzbicki, Bartłomiey Strupczewski, Łukasz Goszczycki, Ierzy Zbyszewski, Stanisław Zbyszewski, Adam Radwański, Iakub Miszewski, Marcin Wylamowski Pawel Sukrzynski, Andrzey Malużynski, Stefan  Biliński, Andrzey Uiazdowski, Woyciech Kowalewski, Kazimierz Wylamowski, Andrzey Kielczowski, Władyslaw Jankowski, lan Smoszarski, Kazimierz Tepłowski, lan Bolkowski, Iakub Gronczewski, Franciszek Gronczewski, Wawrzyniec Gronczewski, Iozef  Przedpelski, Andrzey Dzięgielewski, Pawel Dzięgielewski, Bartłomiey Rogieński, Sebastyan Rogiński, Szczesy Zochowski, Waleryan Wiechecki, Kasper Swięcicki, Andrzey Gulowski, Pawel Gułowski, Adam Kęsicki, Ian Kęsicki, Walenty Niedroski, Szymon Zapendowski, Andrzey Radwański, Kazimierz Wołowski, Andrzey Głuchowski, Stanislaw Komorowski, Franciszek Komorowski, Sebastyan Błotowski, Sebastyan Strusiński,  Andrzey Strusiński, Waleryan Dobreniecki, Szymon Dobreniecki, Tomasz Zglinicki, Walenty  Kamiński, Franciszek Woynarowski, Ian Woynarowski, Marcin Rzeszotarski, Stanisław Rzeszotarski, Paweł Sniegocki, Iakub Unierzyski, Adam Dobrosielski, Woyciech Dobrosielski, Wiktor Bronowski, Grzegorz Brunowski, Szymon Zdziarski, Woyciech Roszkowski, Tomasz Roszkowski, Zygmunt Roszkowski, Woyciech Białyszewski, Antoni Białyszewski, Adryan Miecznikowski, Iakub  Miecznikonwski, Iozef Miecznikowski, Stanislaw Miecznikowski, Karol Miecznikowski, Paweł Miecznikowski, Szymon Miecznikowski, Krzysztof Miecznikowski, Tomasz Nosarzewski, Woyciech Nasarzewski,  Ian Kluczyński, Woyciech Kluczeński, Szymon Kozłowski,  Woyciech Nosarzewski, Stanislaw Kraiewski, Iakub  Kraiewski, Stanislaw Kraiewski, Symon Waśniewski, Marcin Załęski, Theodor  Wiśniewski, Paweł Iabłonowski, Stefan Iabłonowski, Andrzey Iabłonowski, Mikołay  Wiećfiński, Stanisław  Wiećfiński,  Ian Wiećfiński,  Ian Kobyliński, Woyciech Brzeski,  Woyciech Sokolnicki, Wiktor Sokolnicki, Mateusz Załęski, Franciszek Kruszewski, Kazimierz Korzybski,  Apolinar Hakczyński, Adam Zochowski, Ian Rybicki, Stanisław Liberacki, Stanisław Barcikowski,  Ian Bagieński, Franciszek Archutowski, Ian Byleński,  Woyciech Koskowski, Stanisław Koskowski, Wawrzyniec Trocki, Iakub Star czewski, Kazimierz Kargowski, Paweł Kargowski, Felicjan Kargowski, Ian Kargowski, Władysław Goszczymiński, Franciszek Goszczycki, Andrzey Goszczycki, Michał Goszczycki, Theodor Goszczycki, Tomasz Słonczewski, Paweł Goszczymiński, Szymon Karwowski, Bartłomiey Orzenski, Tomasz Kruczewski, Maciey Kowalski,  Grzegorz Starczewski, Szymon Słupecki, Ian Słupecki, Stanisław Borowski,  Iozef Goszczyński, Łukasz Starczewski,  Fabian Starczewski, Sebastyan Goszczycki, Ian Rutkowski, Maciey Roskowski, Walenty Kaczowski, Andrzey Drozdowski, Stanisław Draminski, Mikołay Korzybski, Mateusz Trębiński, Kazimierz Trębiński, Andrzey Trębiński,  Stanisław Woliński, Andrzey Woliński, Waleryan Dzięgielewski, Stanisław Rudowski, Szymon Goślicki, Stanisłąw Goślicki, Woyciech Charzyński, Ian Charzyński, Antoni Boglewski, Damian Boglewski,  Woyciech Goliński, Tomasz Goliński, Piotr Rycharski, Kazimierz Rudowski,  Waleryan Ciołkowski, Paweł Sudroski, Iozef Chyliński, Mikołay Osiecki, Ian Zulicki, Sebastyan Zdanowski, Kazimierz Makliński, Grzegorz Makliński, Wawrzyniec Bromierski, Kazimerz Sadkowski, Stanisław Dziedzicki, Woyciech Zbyszyński,  Adam Brudzki, Piotr Golański, Iakub Drozdowski, Piotr Drozdowski, Woyciech Chudziński, Iakub Ciołkowski, Ian Miłodroski,  Zygmunt Miłodroski, Woyciech Gierzyński,  Ian Dziedzicki, Ian Zbysłyński, Kazimierz Meciński, Ian Śniegocki, Maciey Bogusławski, Tomasz Nakwaski, Kazimierz Gręmbecki, Ian Goszczyński, Tomasz Goszczyński, Stanisław Milewski, Sebastyan Sanczewski, Piotr Wierzbicki, Tomasz Wierzbicki, Walenty Ianczewski, Ian Umiński, Iakub Rościszewski, Stanisław Ieżewski, Szymon Brochocki,  Tomasz Grabski, Franciszek Gierzyński, Walenty Druchowski, Marcyan Druchowski, Mateusz Myszyński,  Wiktor Myszyński, Woyciech Chabowski,  Mateusz Maliszewski, Stanisław Kozłowski, Ian Ostrzykowski, Maciey Ostrzykowski, Kasper Strusiński,  Stanisław Gorski, Piotr Gorski, Ian Pomianowski, Ian Bukowski, Stanisław Pomianowski, Szymon Szempliński, Balthazar Szympliński, Fabian Szczepkowski, Maciey Szczepkowski, Kazimerz Szczepkowski, Stanisław Smoliński, Ian Szczepkowski, Karol Błomiński, Felician Błomiński, Łukasz Kuriątkowski, Ian Długokęcki, Ian Szymański, Iakub Dubrski, Mikołay Brudziński, Szymon Wroński, Szczęsny Wroński, Andrzey Grabiński, Ian Arciechowski, Ian Kliczewski, Woyciech Rybicki, Stanisłąw Rybicki, Maciey Rybicki,  Marcin Zabowski, Walenty Zabowski, Ian Komoński, Woyciech Zabowski, Mateusz Zabowski,  Iozef Zabowski, Antoni Goszczycki, Tomasz Goszczycki, Wawrzyniec Kraszewski, Grzegorz Kozłowski, Sebastyan Sobański, Paweł Miszeński, Andrzey Miszeński, Kazimierz Sobański,  Ian Musuła, Melchior Zdunowski,  Franciszek Zdunowski, Michał Zdunowski, Kazimierz Zoltowski, Świętosław Pruchyński,  Stanisław Zołtowski, Grzegorz Kierski,  Władycław Kierski, Piotr Zgorzelski,  Marcin Dierzanowski, Ian Dzierzanowski,  Iozef Stypiński, Kazimierz Mączeński, Seweryn Stypiński, Franciszek Miszewski, Franciszek Stypiński, Woyciech Druzynski,  Krzysztof Oyrzyński, Tomasz Kliczewski,  Maciey Lutomierski, Władysław Oyrzynski, Hieronim Breski, Adryan Chudziński, Franciszek Makomaski, Adam Radwański, Fabian Cepłowski, Ian Niedroski, Tomasz Lepkowski, Grzegorz Lepkowski, Woyciech Kucharski, Sebastyan Uzdowski, Ian Slepkowski, Iozef Slepkowski,  Woyciech Pruchynski, Jerzy Grabinski, Iacenty Podlecki,  Franciszek Morawski,  Adam Kukowski, Wiktor Kraszewski, Władysław Babski,  Kazimierz Sząchocki, Stanisław Słomkowski, Michał Dłużnowski, Marcyan Dłużnowski, Mikołay Dłużnowski, Piotr Kamiński,  Stanisław Rogoziński, Tomasz Bęski, Ian Woźnicki, Remigian Woźnicki, Melchior Kraykowski, Michał Izbinski, Kazimierz Mosakowski, Zygmunt Mosakowski, Antoni Chiczewski, Seweryn Kotlewski, Marcyan Kotlewski, Stanisław Chrzanowski, Piotr Iaworski, Michał Dziewanowski, Maciey Dziewanowski, Adam Kiełbowski, Andrzey Zaboklicki, Woyciech Niesołowski, Kazimierz Niesołowski, Paweł Maliszewski, Adam Chądzenski, Ian Mioduski, Władysław Leszczyński, Ierzy Bledzewski, Władysław Pietrzykowski, Hieronim Modzelewski, Kazimierz Petrykowski, Stanisław Petrykowski, Iakub Łukowski, Stanisław Łukowski, Walenty Ważyński 

Opracowanie na podstawie:  Suffragia wojewodztw y ziem koronnych y Wielkiego X. Litewskiego
                                   

Herb województwaCopyright © by Karol Dobrzeniecki