Poczet szlachty mazowieskiej
- ziemia dobrzyńska

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowo¶ci * Jak korzystać ze zbioru * Mapa ziemi * Ethos szlachty mazowieskiej * Kilka słów o historii ... * Polecane strony  * KontaktPowiat
dobrzyński


 Nazwisko Zawołanie Wie¶ Przydomki / Przezwiska


Parafia w B±dkowie Ko¶cielnym

B±dkowscy Zagroba B±dkowo Rochna, Sobko, Zagroba
Blochowie Ogończyk Turza Blochów  
Brodzińscy / Brudzińscy Rogala, Ogończyk, Zagroba Brudzin / Brodzin Cibor, Orzeł, Wietrzyk
Gołębkowie / Goł±bkowie   Goł±bki / Gołębki S±cz, S±czek, Sęczyk, S±czyc
Kłobukowscy Paprzyca  Kłobukowo (Wielkie, Małe, Molendy, Karasie, Łyszcze) Chwiszcz, Długi, Kara¶, Łyszc, Łyszczowicz, Molenda, Patrz, Patrzyk, Patrzowicz
Rusławscy   Rusławów, R. Bryski  
Trzcińscy / Trzcieńscy Pobóg, Podkowa
Trzcianka (Mała, Wielka) Bębenek, Busz, Czajka, Długi, Dłużycz, Fioł, Kaszk, Kopeć, Kopciowicz, Król, Lemiesz, Lemieszowicz, Lisek, Łazarz, Odojczyk, Pięta, Piętka, Pięcic, Reszka, Reszkowicz, Żaczek
Turscy   Turza Mała S±czek
Turscy / Thurscy Zagroba, Paprzyca, Junosza Turza Wielka B±k, Bełza, Bębenek, Bębenkowicz, Biegiel, Bieglewicz, Bolik, Budnik, Kaszk, Kisiel, Kisielczyk, Lemiesz, Ł±szczek, Łyszcz, Orzeszek, Rzołek, Wołoduch, Wołuduchowicz, Ziemak
Winniccy Nałęcz Winnica (Mała, Wielka) Biegiel, Kobuz, S±cz, S±czek, S±czyc


Parafia w Bobrownikach

Lescy Radwan Lesk / Leski  


Parafia w Chełmicy

Chełmiccy Jastrzębiec Chełmica Wielka  
Chełmiccy Nałęcz Chełmica Mała Sapa, Zaspa
Łochoccy Junosza Łochocin  


Parafia w Dobrzyniu

Bachorzewscy   Bachorzewo  
Dyblińscy   Dyblin  
Gembartowie / Gębarthowie Jastrzębiec Kamienica  
Głowczyńscy Dołęga Głowczyn Wisk, Wiskowicz
Głowińscy / Głowniscy Godziemba Głowina / Głowin  
Gołoszowscy / Goliszewscy Nałęcz Gołoszewy / Goliszewy Budek
Kisielewscy   Kisielewo Plewka, Spinek, Zgłobiony
Płonieńscy Prus I Płoniany  
Skaszewski   Skaszewo / Skaszowo  
Stróżewscy / Stróżowscy Prawdzic Stróżewo / Stróżowo  
Tolibowscy Nałęcz Tolibowo  
Wylazłowscy Dołęga odm. Wylazłowo  
z Kamienicy Jastrzębiec Kamienica  


Parafia w Grochowalsku

Grochowalscy Jastrzębiec, Nałęcz Grochowalsk (Mały, Wielki)  
Krępscy / Krempscy Nałęcz Krępa / Krempa  


Parafia w Mokowie

Bęklewscy / B±klewscy Jastrzębiec, Nałęcz Bęklewo / B±klewo Chodor, Chodorek, Chodorowicz, Drozd, Giza, Gizik, Kisiel, Łazęka, Sucharda, Suchardzicz, Topola, Zło¶ciara
Borowscy   Borowo  
Chalińscy Szeliga, Cholewa, Dołęga Chalin Bodzanta, Niemsta
Chudzewscy Pobóg, Rogala Chudzewo / Chudzewa  
Kochańscy Prawdzic, Rola, Lubicz, Gozdawa, Szeliga, Rogala Kochań / Kachania Chodor, Miarka, Nowak, Nowakowicz
Mokowscy Pobóg Mokowo Ko¶cielne  
Płonczyńscy Lubicz, Odrza, Glaubicz Sas pruski Płonczyn (Mały, Wielki) ¦liwa, Gliwicz, Zaręba, Zarębicz
Zakrzewscy Gozdawa, Szeliga Zakrzewo Król, Maga, Przybek, Przybkowicz


Parafia w Płonnem

Płońscy / Płonieńscy   Płonne  


Parafia w Rokiciu

Lasoccy Dołęga Lasotki / Lasotka  
Murzynowscy Ogończyk Murzynowo / Murzynno  
My¶liborscy Dołęga My¶liborzyce  
Radoccy Prawdzic Radotki  
Rembielińscy / Rębielińscy Leszczyc, Lubicz Rembielin  
Rokiccy Rogala Rokicie Gradek, Gradkowicz


Parafia w Siecieniu

Gorzechowscy Ogończyk Gorzechowo Fioł, Fiołowicz, Królowicz, Ku¶nierz
Sieciński Rogala, Lis, Rogala Siecin (Mały, Wielki)  


Parafia w Sikorzu

Parzymscy   Parzym Fioł, Fiołowicz
Żerniccy / Żyrniccy Rogala, Ogończyk Żerniki / Żyrniki Nazyr, Piegat, Zergas, Zargas, Zyrgas, Zyrgosewicz


Parafia w Sobowie

Paproccy   Paprotki  
Ruskowscy Dołęga, Szeliga, Rogala Ruskowo (Małe, Wielkie) B±k, Bodzanta, Cieciorka, Jach, Kupka, Lisiak, Nitka, Pazurek, Rugiel, Stary
Strupczewscy Jastrzębiec Strupczewo (Małe, Wielkie) Dobek, Dobkowicz, Długi, Długosz, Pełka, Piernik, Rafał, Tchórz, Tchórzyk, Tchórzowicz, Frycz, Fryczka


Parafia w Szpetalu Górnym

Kulińscy Ogończyk Kulin  
Łuszkowscy   Łuszkowo  
Suszyccy Ogończyk Suszyce  
Zarzeczewscy Ogończyk Zarzeczewo  


Parafia w Tłuchowie

Jasieńscy / Jasińscy Dołęga, Grzymała, Jastrzębiec Jasień Domarat, Gęboli, Gębosz, Młodzik
Kamieńscy Ogończyk, Paprzyca Kamienica / Kamienie Kmiece / Kamienie Blocha  
Kamieńscy / Kamińscy Cholewa, Dołęga, Rola Kamienie Kotowe B±bel, Gasiorek, Sobień, Wielbor, Wolbor
Kozirowscy . Koziorowscy
Dołęga
Koziróg Wielki, K. Le¶ny
Kmoch, Łaska, Pasek, Rupieć, Rycerz, Sowa
Tłuchowscy Cholewa, Wczele, Szeliga Tłuchowo Jeż, Krupa, Skarbek, Gil, Wierzchowicz
Turscy / Thurscy Dołęga, Ogończyk Turza Wilcza Koziczek, Krzaczek, Kręczk, Samiec, Truszczyk, Tru¶ka, Wikiel, Wilk, Wilczek
Wyczółkowscy / Wyczałkowscy ¦lepowron, Junosza Wyczółkowo Kaszuba, Szczerbała, Wielk


Parafia w Wielgiem

Orłowski Lubicz Orłowo  
Wieliccy Wczele, Belina, Lubicz. Junosza Wielkie (Nowe, Stare) Serwatka


Parafia w Zadusznikach

Krowiccy Junosza Krowiczyn (Mały, Wielki)  
Nasięgniewscy / Nasiegniewscy Jastrzębiec    
Olesińscy / Oleszyńscy Lubicz Oleszno / Ole¶no  
¦piegowscy Wczele, Lubicz ¶piegowo Falk
Witkowscy   Witkowo  
Zaduscy Jasieńczyk? Półkozic? Zaduszniki  
Zlewodzcy / Złowodzcy Cholewa, Paprzyca, Dołęga Zlewody / Złowody Gęga, Sadowy, Sadowicz
Herb ziemi
rys. A. Kromer


Copyright © by Karol Dobrzeniecki