Poczet szlachty mazowieskiej
- województwo rawskie

Jak powstawał katalog nazwisk i miejscowości * Jak korzystać ze zbioru * Mapa województwa * Polecane strony  * Kontakt * Strona główna
Powiat 
bialski


 

Nazwa wsi
Ród (herb)
Nazwisko


Parafia Babska

Babsk Radwan Babski
Raducz   Raducki


Parafia Bialska

Biała Góra Trzaska Bielski
Błażejewice Trzaska Błażejewski
Bobrowice Trzaska Bobrowski
Chodnow

Chodowski
Chrząszczewo Wielkie Trzaska Chrząszczewski
Chrzczonowice Trzaska Chrzczonowski
Dańków Połukoza Dankowski
Galiny Wielkie Połukoza Galiński
Galiny Małe Trzaska Galiński
Gaspary Bończa Gasparski
Goliny Trzaska Goliński
Gorzeskoty Lubicz Gorzeskot
Gośliny Małe Junosza Goślinowski
Gośliny Wielkie Lubicz Goślinowski
Kawieczyn Mały Trzaska Kawieczyński
Koski Połukoza Koskowski
Koty Trzaska Kotowski
Krochowo Ostoja Krochowski
Laski Ostoja Laski
Lesiewo Doliwa Lisiewski
Lutobory Skowrońskich Lutoborski
Narty Trzaska Nartowski
Niemirowice Trzaska Niemirowski
Pachy Połukoza Pachowski
Chrząszczewo Podbiela Połukoza Podbielski
Podlesie Prus III Podleski
Podsędkowice Trzaska Podsędkowski
Porady Stare, Podleśne Korab Poradowski
Przyłuski Lipia, P. Stara Wieś Biała Przyłuski
Przyłuski Wielkie, Lipia, Toski Lubicz Przyłuski
Przyłuski Toski, Wrześniany Skowrońskich Przyłuski
Relsk Mały, Wielki Ostoja Rylski
Rzeczków Prus III Rzeczkowski
Świejki - Słupce - Tomaski Rawa Słupecki
Szczuki Wielkie Rawa Szczucki
Szczuki Małe Trzaska Szczucki
Świejski Wielkie Trzaska Świejkowski
Tomice Prus III Tomicki
Kawieczynek Prus III Tomikowski
Turobojce Bończa Turoborski
Uciąchy Prus III Uciąski
Wędrogowo Trzaska Wędrogowski
Zablocie Skowrońskich Zabłocki
Zakrzew Trzaska Zakrzewski
Żórawia Wielka, Mała Połukoza Żórawski


Parafia Błędowska

Błędowo Połukoza Błędowski
Borzęcin Połukoza Borzęcki
Dąbrówka Korab Dąbrowski
Golosze   Gołoski


Parafia Chojnacka

Chojnata Trzaska Chojnacki
Michałowice - Chojnaty Trzaska Michałowski
Wyleżyn Trzaska Wyleżyński


Parafia Cielądzka

Gółki Lubicz Gołkowski
Grabice Grabie Grabia
Komorowo Ostoja Komorowski
Ossowno

Osowiński
Podskarbice   Podskarbski
Stolniki Rawa Stolnicki
Strzałki - Marcinki - Stara Wieś Lubicz Strzałkowski
Studzianki Prus III Studziński


Parafia Jaruzelska

Doleck Junosza Dolecki
Jaruzel Ślepowron Jaruzelski
Paplin Trzaska Papliński


Parafia Lewińska

Gozimierz Bończa Gozimierski
Tworzyjany Rawa Tworziański


Parafia Lubańska

Kłopocin Rawa Kłopocki
Lipno Rawa Lipieński
Lubań Radwan Lubański
Trąbaczewo   Trębaczewski


Parafia Łęgowska

Bieliny Michałowice, Bernarda Trzaska Bieliński
Jezierzec Prus III Jezierski


Parafia Michałowska

Brzostowiec Połukoza Brzostowski
Ługowice Junosza Ługowski
Stamirowice Połukoza Stamirowski
Stryków Zadora Strykowski
Świdno Połukoza Świdziński
Tomczyce Jastrzębiec Tomczycki


Parafia Mogilnicka

Mogilnica Lubicz Mogilnicki
Zabórz Rawa Zaborowski


Parafia Nowomiejska

Gostomia Mała i Wielka Nałęcz Gostomski
Grzmiąca   Grzmiącki
Pobiedna, Wola Pobiedzińska Gryf Pobiedziński


Parafia Sadkowska

Kalinie Połukoza Kaliński
Sadkowice Rola Sadkowski


Parafia Wilkowska

Wicze Piątki, Krańcowe, Środkowe Połukoza Wilski
Wilków
Grzymała
Wilkowski
Załuski Junosza Załuski


Parafia Zdżarska

Beliny Belina Belina
Bujały Ślepowron Bujalski
Domaniewice Lubicz Domaniewski
Domaniewice Biała odm. Domaniewski
Grotowice Rawa Grotowski
Marcinki - Strzałki Ostoja Modrzewski
Rokitnica Wielka, Jankowice, Marcinki, Mileska, Zarzecze Rawa Rokicki
Rudki Wąż Rudzki
Samborze Ostoja Samborski
Strzałki - Marcinki Połukoza Strzałkowski
Strzałki - Marcinki Ostoja odm. Strzałkowski
Zdżary Poraj Zdżarowski
Herb województwa
rys. A. Kromer


Copyright © by Karol Dobrzeniecki